Liên hệ trực tiếp:

Trường PTDTNT THCS Nam Giang

Tổ 10, thôn Dung, thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam
022353840037
qnm-namgiang-ptdtntthcsnamgiang@edu.viettel.vn